Κατηγορίες
  ›  CRM  CRM PLANETA Marketing  

    Customer

    Relationship

    Management 

 

 

H απόκτηση και η λειτουργία ενός δυναμικού συστήματος CRM, θεωρείται  πλέον απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου marketing, για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και υπηρεσιών που προσφέρει.

Στην PLANETA Marketing αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού σας για την άρτια χρήση του CRM ή και την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση και λειτουργία του, προσθέτοντας έτσι στην επιχείρηση σας  ένα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο, το οποίο σας προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

  • Συναλλασσόμενοι : Διαχείριση όλων των συναλλασσόμενων της επιχείρησης σας, συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους και γενικότερα όλων των πληροφοριών και των δεδομένων του πελατολογίου σας καθώς επίσης και άμεση και μαζική επικοινωνία με τους πελάτες σας με δυνατότητα πραγματοποίησης προωθητικών ενεργειών με μετρήσιμα και αξιολογήσιμα αποτελέσματα. 
  • Δραστηριότητες :  Αναλυτική  καταχώρηση των δραστηριοτήτων των χρηστών σας με τους συναλλασσόμενους σας (τηλέφωνα, ραντεβού, mail, κλπ), ημερολόγιο δραστηριοτήτων ανά ημέρα με δυνατότητα ελέγχου των εκκρεμών δραστηριοτήτων σας καθώς και αποτελεσματική διεκπεραίωση και οργάνωση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησής σας. Επίσης αυτόματη ενημέρωση των δραστηριοτήτων μέσω της εφαρμογής και σύνδεση τους με ερωτηματολόγια. 
  • Αρχειοθέτηση και ασφάλεια : Πλήρης καταχώρηση των αρχείων σας (κείμενα, συμβάσεις, εικόνες, κτλ) και σύνδεση τους με τους αντίστοιχους συναλλασσόμενους, δημιουργία κειμένων για αποστολή με e-mail, sms ή fax, ορισμός κριτηρίων για μαζική αποστολή μηνυμάτων και χρονοπρογραμματισμό της μαζικής αποστολής. Δυνατότητα ανάκτησης σημαντικών πληροφοριών και λεπτομερειών μιας παλαιότερης επικοινωνίας με κάποιον συναλλασσόμενο σας και πλήρη ασφάλεια των δεδομένων του πελατολογίου σας το οποίο θα είναι πάντοτε προσβάσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή.
  • Προσφορές : Καταχώρηση όλων των προσφορών, δυνατότητα καταχώρησης ειδών που δεν υπάρχουν στην αποθήκη, αυτόματη αποστολή των προσφορών με email καθώς και σύνδεση της προσφοράς με τους στόχους του συναλλασσόμενου και αυτόματη μετατροπή της σε παραγγελία.
  • Εξασφάλιση χρόνου και κόστους :  Εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας γνωρίζοντας ποιοι δυνητικοί πελάτες σας είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα της συνεργασίας σας και ποιοι όχι και γιατί. Προσέλκυση νέων πιθανών πελατών, μειωμένα λειτουργικά κόστη, βελτίωση του εργασιακού σας περιβάλλοντος καθώς και αύξηση παραγωγικότητας.