Κατηγορίες
  ›  Έντυπα - Αφίσες - Επιγραφές  ΕΠΙΓΡΑΦΈΣ PLANETA Marketing  
Έντυπα - επιγραφές

Δημιουργούμε αποτελεσματικά έντυπα που ξεχωρίζουν γιατί δεν σταματάμε στην καλαίσθητη προσαρμογή του δημιουργικού (μακέτες) αλλά επιμελούμεθα τα σλόγκαν και τα κείμενα, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας στο Marketing.

Εκτυπώνουμε όλα τα έντυπα σας, όπως κάρτες, φυλλάδια, αφίσες, καταλόγους κα, και κατασκευάζουμε επιγραφές, πανό και banners σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Προωθείστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με αφίσες!!!

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία Αφίσας από την αρχή έως το τέλος με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Φωτογραφίζουμε, επεξεργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε τις Αφίσες σας και συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση του μηνύματος με την πολύχρονη εμπειρία μας στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, ούτως ώστε να είναι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ