Κατηγορίες
  ›  Φωτογραφίσεις & Βιντεοσκοπήσεις  Επαγγελματικές Φωτογραφίσεις & Βιντεοσκοπήσεις PLANETA Marketing  
Επαγγελματικές φωτογραφήσεις χώρων/προιόντων

Κάντε γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, το κατάστημα σας ή την επιχείρηση σας βάζοντας τις φωτογραφίες τους στην ιστοσελίδα σας, στην σελίδα του Facebook και τα φυλλάδια σας ή προσθέτοντας video από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες σας στο Youtube!

Αναλαμβάνουμε την φωτογράφιση ή και βιντεοσκόπηση του καταστήματος σας ή της επιχείρησης σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας από την αρχή έως το τέλος με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε, να σχεδιάζουμε και αν χρειάζεται να εκτυπώνουμε τις αφίσες και τα φυλλάδια σας, όπως και να  συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση του μηνύματος με την πολύχρονη εμπειρία μας στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, ούτως ώστε εκτός από αισθητικά άρτια να είναι και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ!!!