Κατηγορίες
  ›  Επαγγελματικό Video  Επαγγελματικό Video PLANETA Marketing  
 

Κάντε γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, το κατάστημα σας ή την επιχείρηση σας προσθέτοντας επαγγελματικά βίντεο & slideshow στην ιστοσελίδα σας, στην σελίδα του Facebook και στο Youtube!

Αναλαμβάνουμε την βιντεοσκόπηση του καταστήματος σας ή της επιχείρησης σας, των προϊόντων και των υπηρεσιών σας από την αρχή έως το τέλος με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

Φροντίζουμε το μοντάζ του βίντεο ώστε να μην είναι επαναλαμβανόμενο ή κουραστικό, αλλά να ελκύει την προσοχή του θεατή!

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε και να συνθέτουμε τα δικά σας βίντεο όπως και να  συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση του "μηνύματος" τους με την πολύχρονη εμπειρία μας στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, ούτως ώστε εκτός από αισθητικά άρτια να είναι και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!!!

Παρακολουθήστε ένα videoclip που έχουμε ετοιμάσει για την επιχείρηση Parkassist

Παρακολουθήστε ένα από τα slide show που έχουμε ετοιμάσει για την επιχείρηση Flowers Ευθυμίου
 
Παρακολουθήστε ένα από τα slide show που έχουμε ετοιμάσει για τις υπηρεσίες
του ομίλου Καθαρισμού και Διαχείρισης Lart Hellas