Κατηγορίες
  ›  Οι πελάτες μας  Οι πελάτες μας PLANETA Marketing  

Το πελατολόγιό μας
Οι πελάτες μας ανήκουν σε 3 βασικές κατηγορίες. Εξειδικευόμαστε με μεγάλη επιτυχία στον κλάδο HO.RE.CA., που αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψυχαγωγικές μονάδες και τις επιχειρήσεις εστίασης, για παράδειγμα καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια και κτήματα εκδηλώσεων καθώς και τους προμηθευτές τους. Επιπλέον υποστηρίζουμε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες διαφόρων εξειδικεύσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε την προώθηση εταιρειών B2B, δηλαδή επιχειρήσεων εισαγωγής, παραγωγής και διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών.

Κλάδος ΗOtel REstaurant CAfe   Λιανική Πώληση & Ελεύθεροι Επαγγελματίες   Εταιρείες Εισαγωγής - Παραγωγής - Διανομής