Κατηγορίες
  ›  Επιχειρήσεις Εισαγωγής - Παραγωγής - Διανομής  ΔΙΑΝΟΜΉΣ PLANETA Marketing  
Επιχειρήσεις Β2Β
Με πολυετή πείρα στον χώρο της προβολής επιχειρήσεων εισαγωγής, παραγωγής και διανομήςαναλαμβάνουμε την σωστή προώθηση σας, οργανώνοντας το απαραίτητο marketing plan, ώστε να προσεγγίσουμε το αντίστοιχο επιθυμητό κοινό.