Κατηγορίες
  ›  Υπηρεσίες & Σύμβουλοι Marketing  Υπηρεσίες & Σύμβουλοι Marketing PLANETA Marketing  
Υπηρεσίες & Σύμβουλοι Marketing

Υπηρεσίες & Σύμβουλοι Μάρκετινγκ

Παρέχουμε Υπηρεσίες Μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις και αναλαμβάνουμε όλες τις λειτουργίες του Marketing με έμφαση στο Ίντερνετ Μάρκετινγκ, για αποκτήσετε νέους πελάτες και να κρατήσετε τους παλιούς έτσι ώστε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά και απερίσκεπτα στο αντικείμενο σας. Προσφέρουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Οργάνωσης – Αναδιοργάνωσης, αλλά και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση συγκεκριμένων Projects ορισμένου χρόνου.

Ίντερνετ Μάρκετινγκ

 • Facebook Marketing & Ads
 • Google SEO - Marketing & Adwords
 • Διαχείριση περιεχομένου στο Ιντερνετ.
 • Διαχείριση CRM & Email Marketing

Σύμβουλοι  Μαρκετινγκ

 • Δημιουργία Marketing Plan
 • Συμβουλευτική Μάρκετινγκ & Πωλήσεων
 • Οργάνωση - Αναδιοργάνωση Εμπορικής Διεύθυνσης.

Outsourcing (Εξωτερικές Αναθέσεις)

 • Ανάληψη Υπευθυνότητας τμήματος Marketing
 • Ανάληψη Διεύθυνσης Πωλήσεων
 • Ανάληψη Γραμματειακής Υποστήριξης & Αγγλικά
 • Ανάληψη Λειτουργίας & Υποστήριξης Συλλόγων

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η εμπειρία μας στον τομέα του Marketing. Πιο συγκεκριμένα, το δημιουργικό τμήμα μας συνδέεται άρρηκτα με την πωλησιακή λογική και το αποτέλεσμα είναι διπλά θετικό και ισορροπημένο.

Χρησιμοποιούμε το Internet Marketing, το οποίο αναπτύσσεται όλο και με ταχύτερους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες Συμβουλευτικής για θέματα Πωλήσεων και Marketing.

Αναλαμβάνουμε Εξωτερικές Αναθέσεις (outsourcing) ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.