Κατηγορίες
  ›  Email Marketing  EMAIL MARKETING PLANETA Marketing  
Mail Marketing

Αδιαμφισβήτητα το email marketing αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη προώθηση της επιχείρησης σας, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων σας αλλά και την μείωση του λειτουργικού κόστους!

Στην Planeta Marketing, αναλαμβάνουμε την διαχείριση και την λειτουργία του email marketing για την επιχείρηση σας και έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και να πραγματοποιήσετε προσωποποιημένες κα στοχευόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα!