Κατηγορίες
  ›  Κατοχύρωση ονομάτων & Φιλοξενία  ΚΑΤΟΧΎΡΩΣΗ ΟΝΟΜΆΤΩΝ & ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ PLANETA Marketing  
Καταχώρηση Ονόματος & Φιλοξενία

Καταχωρούμε το επιθυμητό όνομα της ιστοσελίδας (domain) σε επίσημο καταχωρητή στην Ελλάδα, με πολύ χαμηλό κόστος καταχώρησης και ανανέωσης της. 

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την φιλοξενία της ιστοσελίδας (hosting) και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (επαγγελματικά emails) σε ελληνικό server, γεγονός που αυτόματα ανεβάζει την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας σας, ακόμη και σε αργές συνδέσεις.

Ελέγχουμε συνέχεια την καλή λειτουργία του server, όσον αφορά την ταχύτητα και την ασφάλεια. Εγκαθιστούμε πιστοποιητικά SSL ανάλογα με τις ανάγκες σας, ώστε η ιστοσελίδα σας να είναι και να φαίνεται ασφαλής στα αποτελέσματα της Google ειδικά αν πρόκειται για eshop, που δέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα δημιουργούμε και αποθηκεύουμε backup όλων των αρχείων του server σας,  δηλαδή της ιστοσελίδας, των email και άλλων δεδομένων, ώστε να μπορεί να γίνει επαναφορα αν χρειαστεί.